Ilmainen toimitus yli 70€ tilauksiin

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 26.2.2022.

Rekisterinpitäjä

Daughter of the North Oy
Länsitie 26
87150 Kajaani

040 827 9281
hello@daughterofthenorth.fi
Y-tunnus: 3261056-7

Rekisteristä vastaava henkilö

Edith Saastamoinen-Torvi
Länsitie 26
87150 Kajaani
040 827 9281
hello@daughterofthenorth.fi

Rekisterin nimi

Daughter of the North Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat: asiakassuhteen käsittely, tilausten käsittely, tilausten toimitus sekä mahdollinen laskutus, suoramarkkinointi. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Tiedot arkistoidaan ja niitä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Arkistoinnin tarkoituksena on taata sujuva tilaustenkäsittely sekä mahdollisten palautusten tai kadonneiden lähetysten seuranta, sekä kanta-asiakasedut.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Kuluttaja-asiakas
:
Etunimi, sukunimi
Kotiosoite tai vaihtoehtoinen toimitusosoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Tiedot ostetuista tuotteista/palveluista

Yritysasiakas

Yrityksen nimi
Käynti- ja laskutusosoitteet sekä mahdolliset sähköiset laskutustiedot
Puhelinnumero ja mahdollinen fax-numero
Sähköpostiosoite
Y-tunnus
Tiedot ostetuista tuotteista/palveluista

Yrityksen yhteyshenkilöiden yhteystiedot:
Nimi
Osoite
Sähköposti
Puhelinnumero

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen:

Edith Saastamoinen-Torvi
Länsitie 26
87150 Kajaani
040 827 9281
hello@daughterofthenorth.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Tarkistus- ja poisto-oikeus

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voi poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tieto tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.
Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille markkinointitarkoituksiin.

Tietoja voidaan luovuttaa seuraavissa tapauksissa:

Verkkokaupan maksunvälittäjälle, asiakkaan tehdessä verkkokauppaan tilauksen.
Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti.
Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa.
Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun.
Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Tuoteostoksissa asiakkuuden katsotaan kestävän takuu-/virhevastuuajan voimassaoloajan verran.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän mahdolliset työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa palvelimien ylläpidon, sekä henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyn, että henkilötietoja käsitellään voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palvelujen kehittämisen vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa.

Liity Pohjolan tyttäriin

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit